21.02.2019

Yrityksen historia

   1.  
    1978                    Puusepäntoimintaa oli harjoitettu kaksi vuotta sivutoimena, kodin autotallissa, ennen kuin helmikuussa jätettiin Porvoon maalaiskunnan nimismiehelle virallinen elinkeinoilmoitus. Perustettiin T:mi Leo Haapatalo, joka syntyi aidosti rakkaudesta puuhun. Tämän jälkeen liiketoimintaa harjoitettiin päätoimisesti samassa autotallissa, johon rakennettiin noin 100 neliön verran lisätiloja. Lisäksi hoidin sivutoimisesti teknisentyön tuntiopettajan virkaa Gammelbackan yläasteella.
    1979                    Ensimmäinen oppisopimuspoika otettiin töihin vuoden loppupuolella. Tehtyinä töinä oli ikkunan karmeja ja puitteita sekä ovia karmeineen.
    1981 Tähän mennessä työmäärä oli kasvanut niin suureksi, että oli tehtävä valinta opettajan työn tai yrittäjäksi ryhtymisen välillä. Yrittäjyys tuntui vievän voiton ja päätös oli sillä selvä.
    1982 Tänä vuonna palkkasin yritykseeni vanhan työtoverini, Taisto Anttilan, Porvoon Huonekalutehtaan ajoilta. Hän oli viilumestari ja puusepän taidon erinomainen taitaja. Hänen mukanaan tuoma panos oli merkittävä lisä pienen yrityksen ja yrittäjän ammatilliseen panokseen. 
    1983 Työt suurenivat mutta rakenteellisia muutoksia ei tapahtunut. Omistuksessa oleva saha- ja kuivaamorakennus mahdollistivat useamman tuhannen mansikkalaatikon tuotannon kesässä.
    1984 Aloimme rakentaa uutta hallia saharakennuksen yhteyteen. Hallin koko oli noin 300 neliötä ja sen valmistuminen merkitsi mahdollisuutta siirtyä uusiin tuotantotiloihin vuosien 1984 ja 1985 vuoden vaihteessa. Uudet tilat paransivat oleellisesti tuotantoa.
    1985  Puuseppien määrä lisääntyi ja konekantaa uusittiin sekä lisättiin. Pystyimme suoriutumaan jonkin verran suuremmista projekteista. 
    1986 Työmäärä lisääntyi ja projektit suurenivat, ja tilat kävivät ahtaaksi.
    1987 Rakennettiin 300 neliön hallinosa lisää edellisen yhteyteen.
    1988                    Lisättiin konekantaa ja miehitystä sen hetkisen tarpeen mukaan.
    1989                    Oli kovaa menoa. Toteutettavia kohteita oli mm. Rauma Repolan pääkonttorin pyökkityöt.
    1991 Kohteina oli mm. Katajanokan pohjoisrannassa olevia tasoltaan korkealuokkaisia asuntoja, joihin tuli mm. 22 abachi-saunaa ja erikoispuusepäntöitä. Lisäksi tehtiin erikoiskalusteita Mäntsälän Osuuspankkiin ja Porvoon Säästöpankkiin, sekä edustustilojen sisustukset molempiin kohteisiin. Tällöin miehitykseen kuului 7-8 puuseppää ja 2-4 asentajaa työmailla.   
    1992 Iski lama. Aikaisemminkin oli nähty aaltoliikkeitä, ja koska laskettavaa oli, pidettiin työvoimaa reilu puoli vuotta pelkästään sen takia nippeleitä pyörittämässä. Tämän päivän tietämyksellä tämä tarkoittaisi sitä, että työvoiman vähentämiseen olisi ryhdytty heti.
    1993 Työvoiman vähentämisen jälkeen ulkopuolisesta työvoimasta jäljelle jäi vain Anttila. Töitä tehtiin siis kahden miehen voimin.
    1994 Koska kotimainen kysyntä oli heikkoa ja hintataso aivan mielivaltaista, alkoi Venäjän kauppa näyttää uudelta mahdollisuudelta. Tuttavien avulla liiketoiminta saatiin toimimaan Pietarissa. Valmiit kontaktit olivat suureksi avuksi, etsien uusia asiakkaita ja solmimalla uusia keittiökauppoja.
    1994-1997    Taistelua elämästä ja kuolemasta.
    1998 Valoa alkoi pilkistää tummien pilvien takaa, kun toimitalorakentaminen alkoi osoittaa elpymisen merkkejä. Ensimmäiset uudet suuremmat projektit imaisivat mukaansa. Nestepaine Oy:n toimitalo oli yksi näistä pään avaavista kohteista. 
    1999 Toimitaloprojektit jatkuivat Pameto Oy:n uuden rakennuksen sisustuksien toteuttamisella. Erityisesti mainittakoon edustustilojen saunatilojen toteutus, jossa erikoispuusepän ammattitaito pääsi todellakin puhkeamaan kukkaansa.
    2000 Uusien laajojen projektien mukana kasvoivat tuotannon uudistamisen paineet. Oli kerta kaikkiaan päätettävä panostetaanko uuteen tuotantotekniikkaan vai hypätäänkö pois kehityksen kelkasta. Jotta pysyisimme mukana kilpailussa, olimme lähes pakotettuja uusiin investointeihin koneiden muodossa. Ensimmäinen suuri investointi oli vuoden 2000 keväällä hankittu elektronisesti ohjattu leveänauha hiomakone, joka toi merkittävän lisän erityisesti tasomaisten ja viilutettujen tuotteiden valmistukseen. 
    2001 Jouduimme yrityksen historian suurimman tuotannollisen haasteen eteen, kun toteutimme tähänastisen historian suurimman kohteen Radiolinjan Oyj:n uuden toimitalon välioviurakan sekä neljän saunaosaston sisustusta. Oviurakka piti sisällään noin 500 ovilevyä, joista 370 oli viilutettu honduras-mahongilla.
    2002 Tuotantoteknologinen panostus sai lisänsä, kun keväällä potkaistiin käyntiin uusi CNC-ohjattu työstökeskus. Tällä keskuksella lisättiin tuotannon tehokkuutta ja aivan uudenlaiset projektit olivat mahdollisia. Toki uuden tekniikan käyttöönotossa oli omat hankaluuteensa ja koneen tehokkaaseen käyttöön oli varattava aikaa.
    2003 Suuret toimitaloprojektit saivat jatkoa, kun toteutettavina kohteina olivat mm. Pfizer-yhtymän uuden toimitalon erikoiskalusteet. Uuden teknologian panos toteutettavissa kohteissa on kasvanut yhä merkittävämmäksi ja tulevaisuudessa tuotantotekniikan kehityksen merkityksen oletetaan kasvavan.